PEMU OY
Valvonta/Suunnittelu


Vastaava mestari/Vastaava työnjohto

Vastaava työnjohto

Pemu Oy on keskittynyt tarjoamaan pien­ta­lo­ra­ken­ta­jil­le vastaavan työnjohtajan palvelut pääkaupunkiseudulla.
Pitkä kokemuksemme (18vuotta) pien­ta­lo­ra­ken­ta­mi­sen parissa takaa laadukkaan pal­ve­lu­koko­nai­suu­den. 

Kysy lisää


TIESITHÄN ETTÄ: Vastaavana työnjohtajana,

Huolehdimme tästä

- Vastaamme rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä,


- Huolehdimme, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.


- Huolehdimme, että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan ra­ken­nus­val­von­ta­vi­ran­omai­sil­le ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajantasalla. 

- Kauttamme kattava valokuvallinen tarkastusasiakirja.

Ota yhteyttä


73 § MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS

Vastaavan työn­joh­ta­jan tehtävät.

1) vi­ran­omais­kat­sel­muk­set pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset ja toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa;
2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat;
3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuksista ovat tehdyt;
4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi;
5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä.
Lisätietoja